PLANT LABOR

​Nuôi cấy rễ tơ: Định nghĩa, Quy trình và Ứng dụng

​Nuôi cấy rễ tơ: Định nghĩa, Quy trình và Ứng dụng

Giới thiệu Bạn có bị sốc không nếu chúng tôi nói với bạn rằng gốc lông từng được cho là một căn bệnh hiện được khai thác trong phòng thí nghiệm như một công nghệ để tạo ra các phân tử phức tạp cho các mục đích khác nhau? Trong khoảng những năm 1930-1960 , rễ tơ được xác định là dấu…
Nuôi cấy bao phấn: Phương pháp năng suất cao để sản xuất cây đơn bội

Nuôi cấy bao phấn: Phương pháp năng suất cao để sản xuất cây đơn bội

Văn hóa bao phấn là gì? Nuôi cấy bao phấn là một loại kỹ thuật nuôi cấy mô được sử dụng để tạo ra các thể đơn bội và thể song bội . Nó đơn giản hơn kỹ thuật nuôi cấy hạt phấn. Nó sử dụng microspores hoặc bao phấn để tái sinh thực vật. Báo cáo thành công đầu tiên về nuôi cấy bao…
Ưu điểm và nhược điểm của nuôi cấy mô thực vật

Ưu điểm và nhược điểm của nuôi cấy mô thực vật

Nuôi cấy mô thực vật là gì? Nuôi cấy mô thực vật là một quá trình sử dụng nguyên liệu thực vật trong môi trường đang phát triển để phát triển các tiểu cầu mới. Vật liệu thực vật ban đầu được nuôi cấy và phát triển trong một môi trường cụ thể và được kiểm soát chặt chẽ. Còn được gọi…
Các bước cơ bản Nuôi cấy mô thực vật

Các bước cơ bản Nuôi cấy mô thực vật

Nghiên cứu thực vật thường liên quan đến việc trồng cây mới trong môi trường được kiểm soát. Đây có thể là những cây mà chúng ta đã biến đổi gen theo một cách nào đó hoặc có thể là những cây mà chúng ta cần nhiều bản sao hoàn toàn giống nhau. Những điều này có thể được thực…
Kiến thức cơ bản: Nuôi cấy mô tế bào thực vật

Kiến thức cơ bản: Nuôi cấy mô tế bào thực vật

Nuôi cấy mô thực vật : là sự phát triển của mẫu cấy (bất kỳ bộ phận nào của cây) hoặc tế bào thực vật trong ống nghiệm (trong môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm).
Back to top button