BIOTECH

​Nồi hấp: Nguyên tắc, các loại và biện pháp phòng ngừa

​Nồi hấp: Nguyên tắc, các loại và biện pháp phòng ngừa

Giới Thiệu Việc duy trì các điều kiện vô trùng là điều cần thiết tuyệt đối trong phòng thí nghiệm nuôi cấy mô. Đó là lý do tại sao bạn nên biết về một  số kỹ thuật khử trùng được sử dụng trong phòng thí nghiệm, mục đích của chúng và máy móc được sử dụng để thực hiện quy trình. Hai dụng…
Back to top button