Giới thiệu

Về Agribio.org

Agribio.org là một blog/trang web chuyên ngành về giáo dục liên quan đến khoa học nông nghiệp, khoa học sự sống và các ngành sinh học khác nhau. Nó được tạo ra vào ngày 20/07/2023 để cung cấp các ghi chú học tập cho sinh viên đại học và sau đại học, đặc biệt hữu ích trong các kỳ thi. Trang web này cũng hữu ích cho sinh học trình độ cao đẳng và học sinh THPT ôn tập HSG, sinh học nâng cao và các khóa học sinh học và nông nghiệp các cấp đại học khác (B.Sc, M.Sc., M.Phil., và Ph.D.).

Về đội ngũ

Trang web được phát triển và duy trì bởi nhóm cụ sinh viên ngành Sinh học, trường Đại học Khoa học tự Nhiên, ĐHQG-HCM.

Về kinh phí

Agribio.org thu phí từ quảng cáo và tiếp thị liên kết của các bên liên quan theo Điều khoản chính sách của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu có bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi nào liên quan, vui lòng gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ  [email protected]

Cập nhật lần cuối vào: 2023-07-23

Back to top button